top of page

כתיבה, עיצוב והטמעה במערכת הCRM

פרויקט ניוזלטר

לוגו של Captain Invest

מטרות הניוזלטר

מטרה מספר 1

1

להניע לקוחות פוטנציאליים,

שהשאירו פרטים,

להגיע לפגישת ייעוץ ראשונה

נושאי ההודעות והמסרים התבססו על "אווטארים" של הלקוחות הפוטנציאליים, שהגיעו ממחלקת השיווק של Captain Invest

אחוז פתיחת מיילים - ניוזלטר

29%

אחוזי פתיחה

במסע הלקוחות פוטנציאליים

אחוז פתיחת מיילים - ניוזלטר

39%

אחוזי פתיחה

במסע הלקוחות להשלמת עסקה

bottom of page